Saacadaha Adeegga Macaamiisha

7:30 subaxnimo-6:30 galabnimo CST

24-Saacadood Gurmad

877-267-4764

Heerarka & Tarifyada

Heerarka & Tarifyada

Gaaska Dabiiciga ah ee Great Plains waa utility nidaamsan oo hoos yimaada awoodda guddiyada sharciyeynta ee gobolada ay u adeegto. Heerarka iyo tacriifooyinka hoos ku taxan waxaa ansixiyay guddiga sharciyeynta ee gobol kasta. Kuwa soo socda waa isku xirka guddi kasta:

Heerarka Minnesota, Xuquuqda iyo Xeerarka Adeegga

Macluumaadka Caawinta Tamarta: Haddii aad isku aragto inaad dhibaato kaa haysato bixinta biilasha kulaylinta, fadlan wac 877-267-4764 waxaanan ku tilmaami doonaa inaad hesho caawimada laga heli karo aaggaaga.

Barnaamijka Awoodsiinta Gaaska: Wax badan ka baro Barnaamijka Awood-siinta Gaaska ee Minnesota kaas oo loogu talagalay in lagu caawiyo macaamiisha deganaanshaha ee Minnesota ee danyarta ah in ay iska bixiyaan biilasha gaaska dabiiciga ah.

Xeerka Cimilada Qabow: Xeerarka ku saabsan goynta ilaha kulaylka ee Oktoobar 1 ilaa Abriil 30 waxaa xukuma Xeerarka Minnesota, cutubka 216B. Minnesota PUC Xeerka Cimilada Qabow.

Adeegga Macmiilka iyo Xeerarka biilasha: Adeegga macmiilka utility waxa xukuma Xeerarka Minnesota, cutubka 7820. Adeegga Macmiilka Minnesota PUC iyo Xeerarka biilasha.

Kaalmada North Dakota

Haddii aad isku aragto in aad dhib kala kulanto bixinta biilasha kulaylinta, fadlan wac 877-267-4764 waxaanan ku tilmaami doonaa in aad caawimo ka heli karto degaankaaga.

Wax badan ka ogow online ku saabsan barnaamijyada lagu caawinayo shakhsiyaadka iyo qoysaska xaqa u leh kharashyada kulaylinta iyo dahaarka ee jiilaalka.