Great Plains Tsev » Customer Service » Kev Them Nqi

Thov nco ntsoov, ntau lub sij hawm doxo yuav tshwm sim hauv kev tshawb fawb cav raws li kev xaiv them nyiaj rau Great Plains. Peb tsis pom zoo siv doxo vim nws tsis koom nrog peb lub tuam txhab, thiab peb tsis muaj peev xwm txheeb xyuas lossis taug qab cov nyiaj xa tuaj doxo. Hauv qab no yog cov kev xaiv them nyiaj txhawb nqa los ntawm Great Plains.

Great Plains Natural Gas muaj ntau txoj kev them nyiaj yooj yim tsim los ua kom koj cov nqi them tau yooj yim li sai tau.